III. Gazdálkodási adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

III. Gazdálkodási adatok

Sorsz.

Adat

Adatközzététel

Archív adatok

  1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

III.1. Költségvetés - Sorsfordító (2023)

III.1. Éves beszámoló - Sorsfordító (2022)

III.1. Költségvetés - Sorsfordító (2022)

III.1. Éves beszámoló - Sorsfordító (2021)

III.1. Költségvetés - Sorsfordító (2021)

III.1. Éves beszámoló - Sorsfordító (2020)

III.1. Költségvetés - Sorsfordító (2020)

III.1. Éves beszámoló - Sorsfordító (2019)

III.1. Éves beszámoló melléklet - Sorsfordító (2019)

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

III.2. Létszám és juttatások - Sorsfordító (2023)

III.2. Létszám és juttatások - Sorsfordító (2022)

III.2. Létszám és juttatások - Sorsfordító (2021)

III.2. Létszám és juttatások - Sorsfordító (2020)

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A szervezetre nem értelmezhető.

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

III.4. Tájékoztató szerződésekről - Sorsfordító (2023)

III.4. Tájékoztató szerződésekről - Sorsfordító (2022)

III.4. Tájékoztató szerződésekről - Sorsfordító (2022.02.15)

III.4. Tájékoztató szerződésekről -Sorsfordító (2021)

III.4. Tájékoztató szerződésekről - Sorsfordító (2020)

III.4. Tájékoztató szerződésekről -Sorsfordító (2013-2019)

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A szervezetre nem értelmezhető.

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem volt ilyen.

Nem volt ilyen.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem volt ilyen.

Nem volt ilyen.

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Nem volt tervezett, végrehajtott közbeszerzés.

Nem volt tervezett, végrehajtott közbeszerzés.

 

 
 
Powered by Phoca Download