A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást a 18. életévüket betöltött fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosítjuk, amely az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybevevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, családi és lakossági programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak étkezését.

Intézményeink célja, hogy a pszichiátriai betegek számára a legmagasabb szintű egyénre szabott, ellátott-centrikus ellátást biztosítson az intézményi alapszolgáltatás és egyéb szakterületek szolgáltatásainak összehangolt megvalósítása által.

Intézményünk az ellátott egyéni igényfeltárása során azonosított szükségleteknek megfelelő, egyéni gondozási terv által dokumentált gondozást biztosít, amelynek tartalma az igénybevevő számára ismert, szükségesnek ítélt és az intézmény által biztosítható legmagasabb színvonalon teljesített tevékenység.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 21. § (1)  bekezdésének értelmében a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.

Az ellátásba bevonható pszichiátriai betegek többsége családi környezetben él, rehabilitációs illetve rokkantsági ellátásban részesülnek. A család és szűkebb környezetük támogató hátteret biztosíthatnak számukra. Az intézmény a pszichiátriai problémákkal élők pszicho-szociális fejlődését, önmaguk elfogadását, megoldást jelent az izolálódás ellen, mindennapi elfoglaltságot biztosít, lelki támaszt nyújt, valamint a közvetlen családi környezetet tehermentesíti.  A pszichiátriai betegek nappali ellátását igénybe vehetik a Kiskőrös, Kiskunhalas, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Baja, Jánoshalma, Kiskunmajsa, Hódmezővásárhely és Makó járás településein élő személyek.