A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást igénybe veheti a Kiskőrös, Kiskunhalas, Kalocsa, Baja, Jánoshalma, Kiskunmajsa, Hódmezővásárhely és Makó járások területén bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár, aki ezen ellátásra rászorul, illetve a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet  3/A. § alapján nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

Az intézmény célja az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek rehabilitációjának, a társadalomba, korábbi közösségükbe való visszailleszkedésének segítése, a kábítószer-használatból adódó egészségügyi és szociális ártalmak csökkentése, megelőzése, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérése. Célunknak megfelelően törekszünk az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére. Szakmai tevékenységünk során szem előtt tartjuk a Nemzeti Drogstratégiában (2013-2020) foglaltakat.

Napjaink egyik legveszélyesebb problémája a szenvedélybetegség. Az ember szenvedélyesen szed, vagy csinál valamit, olyat, ami ugyan rövidtávon örömet okoz, de utána véglegesen rabul ejti az arra hajlamos gyenge embert. Felmerülő anyagi, családi munkahelyi problémákra válaszolva egyre több ember kerül a szenvedélybetegség rabságában. Gyakran halmozódva jelentkeznek a problémák, melyek idővel egyre nehezebbé teszik a szermentes élet elérését. A szenvedélybetegek nappali ellátása ezeknek a problémáknak a kezelésére kíván eszközt adni a függőségben szenvedő saját otthonukban élő rászorulóknak.

A szenvedélybetegek nappali ellátását 16 év vagy annál idősebb személyek vehetik igénybe. Az 16 és 18 év közötti kiskorúak esetében az ellátás szakmai alapja a családdal való szociális munka. Végrehajtási rendeleti szinten előírásra került, hogy ilyen esetben a szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal, így sor kerül a szülő szolgáltatásba való bevonására is.

A nappali ellátás önkéntesen vehető igénybe, a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám, intézményenként 50 fő. Az intézményben alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személy (ellátott) napközbeni ellátását, gondozását végezzük.