Az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával, működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását. Személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatást biztosít a szolgáltató. Az egyén meglévő képességeire építve, azt fejlesztve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának külön választásával lehetőséget biztosítunk új készségek elsajátítására.

A támogatott lakhatás a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a következő szolgáltatásokat:

 • lakhatási szolgáltatás
 • mentálhigiénés szociális munka alkalmazásával esetvitel
 • társadalmi életben való részvételt segítő segítségnyújtás
 • felügyelet
 • étkezés
 • gondozás
 • készségfejlesztés
 • tanácsadás
 • pedagógiai segítségnyújtás
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás
 • szállítás
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

A támogatott lakhatás szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

 

A komplex gondozási szükségletmérés eredményétől függően a meghatározott szolgáltatási elemek térítési díja szolgáltatási elemenként lesz meghatározva.

A lakhatási költség minden lakónak egységesen 10.000 Ft / hó, mely magába foglalja a közüzemi díjakat (víz, villany, fűtés, stb). A komplex szükségletfelmérés eredményének függvényében a szolgáltatási elemek térítési díja:

 • pszichiátriai betegek nappali ellátása (szervezeten belül biztosított) térítésmentes
 • közösségi ellátás térítésmentes
 • étkeztetés, szállítás, személyi segítés, házi segítségnyújtás, fogyatékkal élők nappali ellátása, idősek nappali ellátása a Magyarországi Baptista Egyház által meghatározott mindenkori térítési díj, szerződés alapján

A térítési díj megfizetését minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig az intézményvezetőnél kell megtenni.

22
támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
18
támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

Támogatott lakhatás - Pszichiátriai betegek részére

Támogatott lakhatás - szenvedélybetegek részére